Integritetspolicy

Introduktion

Calmelin AB arbetar för att säkerhetsställa din integritet. Syftet med integritetspolicyn är att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på calmelin.se.

 Om vi gör några större förändringar i denna integritetspolicy kommer vi att skicka ut den uppdaterade policyn till den e-postadress som du har registrerat.

Tillämpningsområde

Denna integritetspolicy tillämpas på de personuppgifter vi samlar in om dig i samband med ditt köp på vår webbsida eller via annan kontakt med oss. Notera att integritetspolicyn inte tillämpas på personuppgifter du lämnar till någon av våra samarbetspartners (t.ex. att du klickat på någon länk till någon av våra samarbetspartners). Calmelin AB tar inget ansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av våra samarbetspartners.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Calmelin AB, org.nr. 556859-6158, Örnbergsvägen 25, 133 37 Saltsjöbaden ansvarar i enighet med gällande personuppgiftslagstiftning (inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679), för de personuppgifter du lämnat till oss. Alla uppgifter som du lämnar till ”vi”, ”oss” eller ”vår” är till Calmelin AB.

Vilka personuppgifter samlar vi in och hur använder vi dem?

Vi samlar in och sparar de personuppgifter du lämnar till oss vid registrering av ditt köp online, vid besök på vår webbsida samt vid kontakt med vår kundservice. Vid kontakt med vår kundservice sparar vi den information du lämnar till oss för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Det skulle till exempel kunna vara fullständigt namn, adress, e-postadress, personnummer, mobilnummer eller betalsätt. Vi sparar även köphistorik och information om hur du använder våra tjänster (exempelvis klick i e-post).

Vi använder dina uppgifter för de ändamål och baserat på den lagliga grund som anges nedan.

Varför vi använder dina uppgifter och vad är vår lagliga grund för att behandla dina uppgifter?

A. För att kunna hantera din webborder baserat på det avtal med dig. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsriktiga förpliktelser gentemot dig.

B.För att kunna hantera kundserviceärenden, reklamationer och garantier baserat på vårt berättigade intresse för att vi ska kunna hjälpa dig vid förfrågningar om våra produkter (kundserviceärenden), på en rättslig förpliktelse (reklamationer) och på vårt avtal med dig (garantier).

C. För att kunna skicka generella erbjudanden via e-post eller sociala medier baserat på vårt berättigade intresse av att kunna ge befintliga kunder erbjudanden om nya produkter och kampanjer. Vill du inte längre ha erbjudanden från oss kan du alltid avregistrera dig från våra utskick eller välja att sluta följa oss eller blockera oss från sociala medier.

D. För att kunna hantera ditt deltagande i tävlingar och event baserat på vårt berättigade intresse. I detta fall behövs dina uppgifter för att vi ska ha möjlighet att administrera eller följa upp våra tävlingar och events och ge information om vinnare. Om särskilda tävlingsvillkor förekommer baserar vi behandlingen i avtalet med dig.

E. För att kunna göra förbättringar av teknisk funktionalitet, tjänster och produkter baserat på vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats eller handla i vår webbshop. Samt för att förhöja kundupplevelsen genom att både förbättra befintliga och utveckla nya tjänster och produkter.

F. För att kunna arbeta med säkerheten på Calmelin, t.ex. förhindra missbruk eller förebygga, utreda eller avslöja brott baserat på vårt berättigade intresse av att kunna arbeta med säkerhetsfrågor, t.ex. för att kunna tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster eller erbjuda trygga butiksmiljöer genom kameraövervakning.

Hur vi skapar och använder kundprofiler

Generellt sätt använder vi analyser om våra kunders köp och beteenden på gruppnivå. Detta för att kunna förbättra teknisk funktionalitet, tjänster och produkter. Detta menas att vi inte analyserar på individuell nivå.

Lagring

Allmänt sätt sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämpad lag. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig.

Vi sparar dina uppgifter så länge som du väljer att vara kund hos Calmelin.

Vi kommer även att radera dina personuppgifter om du inte har gjort ett köp hos oss under de senaste 36 månaderna.

Dina rättigheter

Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerhetsställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Som medlem har du möjlighet att själv gå in på Mina sidor på någon av våra webbsidor för att se vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och för att rätta eller uppdatera felaktiga uppgifter.

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning har du även rätt att begära att uppgifterna raderas eller begränsas. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen) eller att begära att få de uppgifter som du har lämnat till oss överförda till annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla dina ditt lämnande samtycke. Vi kommer i så fall inte använda dina uppgifter för ändamål som baseras på ditt samtycke. Du har givetvis rätt att återkalla ditt samtycke i förhållande till vissa ändamål t.ex. kan du välja att endast få erbjudanden från oss via sms men inte e-post.

Om du vill återkalla ditt samtycke är du välkommen att kontakta vår kundservice på info@calmelin.se

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen.

Kontakta oss på info@calmelin.se om du har några frågor eller funderingar.

Vårt mål är att alltid ge dig lättförståelig information om hur vi använder dina personuppgifter. Om du fortfarande har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundservice på info@calmelin.se