L-teanin från grönt te hjälper mot stress

HÄLSA 5 november, 2020

https://kurera.se/l-teanin-fran-gront-te-hjalper-mot-stress/

Grönt te innehåller ämnet l-teanin. Det är en växtaminosyra som man i flera studier kunnat påvisa hjälper i stressade situationer. En nyligen gjord sammanställning bekräftade effekten: Doser på 200-400 milligram per dag få ordning på inre stress inom en timma.

Det har gjorts flera studier på l-teanin som visar att substansen som finns i grönt te dämpar stress inom en timma, och effekten håller i sig i cirka sex timmar.

Växtaminosyran L-teanin finns i gröna teblad och när dessa inte oxideras så bibehåller de sin gröna färg.

Det finns många tillfällen i livet som kan vara stressfyllda. Det kan vara allt från flygrädsla och skräck inför att tala inför andra till att man sover dåligt, upplever ångest eller känner sig nedstämd.

Stress minskar
2019 gjordes en placebokontrollerad studie i Japan där 30 vuxna deltog. Försökspersonerna fick 200 mg l-teanin eller placebo varje dag. Forskarna använde sig av självskattningsskalor av olika parametrar som stress och sömnkvalitet. Tillsammans med en psykolog gjordes en utvärdering av kognitiva funktioner.

Resultaten visade att stressrelaterade symptom som ångest, depression och sömnstörningar minskade med ett intag av l-teanin.

Den kognitiva funktionen förbättrades, framför allt den verbala förmågan hos de som från början hade sämst förutsättningar vid början av studien. Forskarna drog slutsatsen att l-teanin kan vara ett lämpligt tillskott vid stress hos friska vuxna.

Sover bättre
Tidigare studier har visat att l-teanin kan öka uppmärksamheten, och därmed ge ökad inlärningsförmåga. Bäst effekt på uppmärksamhet och inlärning får du om du kombinerar teanin med en liten mängd kaffe. Går du i skolan och ska göra ett prov – då kan l-teanin fylla en bra funktion.

Teanin har också en positiv effekt på immunförsvaret. Det förbättrar sömnkvalitet, det vill säga, du sover mindre oroligt och vaknar inte under natten.

I år publicerats en studie där nio tidigare studier sammanställdes. Rapporten visade att tillskott av l-teanin dagligen i dosen på 200-400 milligram kan bidra till att minska stress och ångest i stressfulla situationer.

En produkt som innehåller l-teanin är Cool Down anti-stress.

Av Inger Palm

Studier: Effects of L-Theanine Administration on Stress-Related Symptoms and Cognitive Functions in Healthy Adults och The Effects of Green Tea Amino Acid L-Theanine Consumption on the Ability to Manage Stress and Anxiety Levels

https://kurera.se/l-teanin-fran-gront-te-hjalper-mot-stress/

Den här hemsidan använder cookies för att erbjuda dig en bättre upplevelse. Genom att använda hemsida godkänner du villkoren i vår integritetspolicy.